Zasadniczo, taśma klejąca nie powinna być zbyt długo przechowywana (najlepiej zużyć ją w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu). Z czasem, pod wpływem takich czynników, jak wahania temperatur czy też kontakt z wilgotnym powietrzem klej oraz nośnik mogą tracić swoje właściwości użytkowe. Optymalne warunki, w jakich materiał ten powinien być przechowywany to temperatura pokojowa i wilgotność nie wyższa niż 50%. Jeśli to możliwe nie kleić w temperaturze poniżej 15°C.